Uncategorized

A Prayer in the Time of Pandemic

A Prayer in the Time of Pandemic Blessed are you, Lord, Jesus Christ, Son of the living God, Physician of our souls and bodies. You came down from your heavenly realm to heal every sickness

Uncategorized

A Prayer in the Time of Pandemic

A Prayer in the Time of Pandemic Blessed are you, Lord, Jesus Christ, Son of the living God, Physician of our souls and bodies. You came down from your heavenly realm to heal every sickness

Article

New Year and Christmas Message

Another year has almost passed us, and we give thanks to the Lord for his blessings and gifts during this time and ask for an equally rewarding year in the next. As you may know, the

Uncategorized

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԵՒ ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒԵԼԻՔ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԵՒ ԻՌԼԱՆԴԻԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒԵԼԻՔ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 05.01.2020 Կիր. – Սբ. Ծննդեան Ճրագալոյցի Սբ. Պատարագ         -Մանչէսթրի Սբ. Երրորդութիւն Ժ. 15:30 (Պտրգչ՝ Յովակիմ Սրբ.)