No Picture
Article

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

Թագավարակի (COVID-19) տարածման պատտճառով անհագստության ալիքը ահագնանում է յուրաքանչյուր օր: Հրամայական է, որ համայնքը պատրաստվի դիմագրավելու համաճարակին եւ ծրագրեր իրականացնի՝ միասնաբար, մեկ բռունցք դարձած հոգ տանելու տարեցների եւ խոցելի խմբերի մասին: Մասնավորապես հոգ տանի նրանց

Article

A Prayer in the Time of Pandemic

A Prayer in the Time of Pandemic Blessed are you, Lord, Jesus Christ, Son of the living God, Physician of our souls and bodies. You came down from your heavenly realm to heal every sickness

Article

Journey through the Bible

The Primate is launching a new program of weekly online Bible studies (every Wednesday, 7:00 pm) for the faithful of the community, who are in search of deeper understanding of their faith and Christian fellowship.

Article

Communiqué

16 March 2020 Communiqué Dear brothers and sisters in Christ, At these most challenging times in the United Kingdom and around the world, I join you with my prayers and ask our Lord and Saviour

Article

FEASTS & FASTS 2020

    Christmas and Epiphany 06 -Jan Feast of the Naming of Jesus Christ 13-Jan Birth of John the Baptist 14-Jan Saint Sarkis 08-Feb Feast of Cathecumens 02 – Feb Presentation of Jesus Christ to